Larsen, Thøger Uddrag fra Fire digtsamlinger 1904-1912

151 Karavanseraj: offendige bygninger, der tjener til ly for karavanerne. 159 Fatum(s): skæbnen; en guds vilje. - Tamåm: Tilendebragt; Afsluttet.