Larsen, Karl Uddrag fra Set og tænkt under den store Krig (1)

Og længere hen i Brevet hedder det om en af den tyske militære Ledelses allerhøjeste Spidser, hvem Generalen i lange Tider har arbejdet under og sammen med: »Hans fornemme, fine, næsten bløde Natur betragter kun Krigen som den tunge Pligt, som ultima ratio«.