Larsen, Karl Uddrag fra Set og tænkt under den store Krig (1)

Den hele Samling er udsprungen af en Bestræbelse for at bidrage min Skærv til indenfor det danske 6 Folk at uddybe Erkendelsen af de betydeligste og skæbnesvangreste Begivenheder, som nulevende Mennesker overhovedet har været stillede overfor.