Larsen, Karl Uddrag fra Set og tænkt under den store Krig (1)

JEG er Søn af en ejderdansk Officer, der i Ordets bogstavelige Forstand satte sit Liv ind paa sin Overbevisning og fandt Døden for den paa Dybbølbjerg i 1864.