Larsen, Karl Uddrag fra Set og tænkt under den store Krig (1)

Brydningen mellem Dansk og Tysk blev det Modsætningens Tegn, under hvilket hele min Barndomstid og min Opdragelse kom til at staa, og hvorigennem min Sans for Iagttagelse og Sammenligning blev vakt og skærpet.