Larsen, Karl Uddrag fra Set og tænkt under den store Krig (1)

Som hele Stammen af deres Møbler endnu var den 9 fra deres Bryllup i Aarhundredets Begyndelse, saaledes holdt de fast ved gamle Vaner, gamle Spisetider, gamle Retter, hele den gammeldags Inddeling af Tid og Arbejde. Alt var uforanderligt som Pendulslaget i det store, brune Kasseuhr fra Blaamand paa Bornholm, der stod paa Kakkelovnsvæggen i Hjørnestuen.