Larsen, Karl Uddrag fra Set og tænkt under den store Krig (1)

Men da jeg med al en vordende Forfatters Spænding begyndte at fordybe mig i den faldne Tyskerfjendes Bøger, saa var det Oehlenschläger og Ingemann, H. C. Andersen og Paludan-Muller, dansk Historie og Oldtidskundskab, men ogsaa Kørner og Heine og Hoffmann, Schiller i Poesi og Prosa og først og sidst Goethe og atter Goethe.