Larsen, Karl Uddrag fra Set og tænkt under den store Krig (1)

Allerede i mine tidlige Drengeaar havde min Bedstefader altid opmuntret mig til at læse Tysk. Jeg mindes en gammel illustreret Naturhistorie paa Tysk og tyske Rejseskildringer og Magasiner med Prospekter, som han fik mig til at læse. Selv ejede han en dansk Udgave fra 1805 af Robinson Kruso, som jeg selvfølgelig havde slugt; men den Dag, jeg — midt i en gylden Sommerferie — fyldte 12 Aar, fik jeg af ham Robinson Kruso paa Tysk, og mine første sammenlignende Sprogstudier foretog jeg i lykkelige Uger midt imellem Svømmeture og Dukketeaterlege ved Hjælp af disse to Udgaver.