Larsen, Karl Uddrag fra Set og tænkt under den store Krig (1)

Min Bedstefaders Ejendom paa Vestergade havde Forhus og Baghus. I Kælderen var en lille beskeden, fredelig Beværtning, hvor alskens Smaafolk, der gik Bønderne til Haande i Vestergades mange Gæstgivergaarde og Boder, tyede ned. Stueetagen med sin Butik husede en Rebslager, hvis Tovende af et Skilt hang over Stentrappen, der førte op i Huset. Paa første Sal boede i mange Aar en gammel Enkemand, der havde trukket sig tilbage fra sin Forretning og om Sommeren holdt meget af at ligge i aabent Vindue og ryge Pibe, med Albuerne støttet paa Annpuder; 12 midt Sommers drev han det oftere til paa samme Tid at spise Kirsebær, som hele Huset vidste, at han fik fra sin Broder ude paa Amager. — I Baghuset boede en Vadskerkone i Stuen og nogle gifte Gaardskarle med Familje i Etagerne.