Larsen, Karl Uddrag fra Set og tænkt under den store Krig (1)

Saa at sige alle disse Mennesker stod paa en eller anden Maade i Forhold til Krigen og Tyskerne. Gaardskarlene havde været med som Soldater, Vadskerkonen havde tjent i Altona. Partikulierens Søster fra første Sal var Enke efter en Skipper fra Kappeln, som Kældermanden til min store Betagelse fortalte havde været »Forræder«, den lange sygelige Rebslager havde været med ved Udrustningen af Flaaden og kunde spinde svære Ender desangaaende. Sælgekonen, der sad i Gæstgiverporten lige overfor, men hørte med til Huset, fordi hun købte sit Tovværk hos Rebslageren, drev det til at vide ganske bestemt fra Folk, hun kendte ovre i Slesvig, at Frederik den Syvende slet ikke var død, men stadig blev holdt hemmeligt fangen af Tyskerne.