Larsen, Karl Uddrag fra Set og tænkt under den store Krig (1)

Mellem dem alle færdedes jeg som den patriarkalske Værts Sønnesøn og Sønnen af Manden, der var bleven i den Kamp, som endnu stadig bevægede alles Sind. Hele den uensartede Genspejling af de samme historiske Begivenheder, al den sjælelige og sproglige Forskellighed i Indtryk og Opfattelse meddelte sig Dag paa Dag, Aar efter Aar, til mig gennem Husets samtlige Etager. Saa sandelig var det Hus en Verden. —