Larsen, Karl Uddrag fra Set og tænkt under den store Krig (1)

Og den Rude, som fra denne Stump Danmark, 13 dette Stykke København og fra Skolens og mine Studiekammeraters Danmark og København vendte imod Tyskland, den, der altid for mig havde rummet en Udsigt, et Spørgsmaal og en Længsel, den skulde jeg slaa op for første Gang, da jeg var 22 Aar, og Huset paa Vestergade ikke mere var mit Hjem.