Larsen, Karl Uddrag fra Set og tænkt under den store Krig (1)

Vor Skønlitteraturs Gældbundenhed til Tyskland ligger tværtimod i den Tid, da saare lidt dansk Litteratur var kendt dernede, men de store tyske Digteres Værker fandtes i alle danske Bogskabe; og Mændene af senere litterære Aargange hædrer de store Franskmænd, Russere og — sidst — Englændere som deres skønlitterære Kreditorer.