Larsen, Karl Uddrag fra Set og tænkt under den store Krig (1)

Paa den anden Side maa det vel erindres, at et lille Folks Aandsarbejdere ved at naa personlig og interesseret Rapport til en stor Nation allerede derigennem 15 kan høste et Udbytte, som ikke var at hente hjemme.