Larsen, Karl Uddrag fra Set og tænkt under den store Krig (1)

Hvis det ikke er Kultur, moralsk, social, religiøs Kultur, saa er ingenting Kultur, og denne Kulturform dømmes ikke af, at andre Folkeslag eller enkelte Individer (som min Ringhed) kan staa æstetiske og videnskabelige Kulturværdier nærmere.