Larsen, Karl Uddrag fra Set og tænkt under den store Krig (1)

Kunde det ikke være heldigt, om vi for en Gangs Skyld lod os lede af en mandig, kold og klar Trang til Erkendelse? (»polit.« 30/10 14.)