Larsen, Karl Uddrag fra Set og tænkt under den store Krig (1)

Frederik den Stores Militarisme blev besejret af en anden genial Soldat Napoleon, hvis nye ledende Principer teknisk og moralsk bundede i den franske 26 Revolutions Idéer, og som regnede med det folkelige Opbud ved Dannelsen af sine Hære.