Larsen, Karl Uddrag fra Set og tænkt under den store Krig (1)

Ud fra disse Synspunkter og i Kraft af for længst prøvet, stadig opøvet og udviklet Praksis er der i de sidste henved halvt Hundrede Aar i Tyskland skabt 28 en national Hær, hvoraf saa at sige hver eneste tysk Mand har været Medlem, en i teknisk og moralsk Henseende lige kæmpemæssig Organisation, hvis hele Taktslag og Tempo er bleven det ganske arbejdende Tysklands. Det militære Trit lyder i Skolen, fra den laveste til Universitetet, det er Industriens, Handelens, Arbejderbataillonernes.