Larsen, Karl Uddrag fra Set og tænkt under den store Krig (1)

Tysk Militarisme er blevet en national Arbejdsmetode, et borgerligt Livssyn, en Timelighedens Statsreligion, der bevidst eller ubevidst har naaet at gennemtrænge hele det tyske Folk.