Larsen, Karl Uddrag fra Set og tænkt under den store Krig (1)

Krigen 1914 var kun en af de Livets afgørende 29 Lejligheder, hvor det tyske Folk fra Top til Bund demonstrerede sin »Militarisme«, men hver en løbende Dag under den dybeste Fred inden Krigens Udbrud arbejdede Tyskerne i alle deres Fag og Professioner fuldkommen lige saa »militaristisk«, som da de rykkede i Felten. Thi der er mere Militarisme i en tysk Modeforretning end i mangen en Smaastats Hær.