Larsen, Karl Uddrag fra Set og tænkt under den store Krig (1)

Han er lige saa selvfølgelig i samme Grad klar over, at moderne tysk nationalmilitaristisk Aand bunder dybt i ældre, tysk Kultur med dens Flid, Pligtfølelse, Idealisme.