Larsen, Karl Uddrag fra Set og tænkt under den store Krig (1)

Men tysk Militærvæsen har ikke blot uddybet tidligere Tiders Almenfølelse betydeligt gennem det Krav til Opofrelsen af selve Livet, som det stiller til hver eneste Enkeltmand fra Fyrsten til Daglejeren; det har navnlig i allerhøjeste Grad populariseret og anskueliggjort de nedarvede tyske nationale Aandsværdier, klædt dem paa i Uniform med blanke Knapper, stillet dem direkte under en vajende og national Fane, gjort dem umiddelbart fattelige for selv den ringeste og i bibelsk Forstand Enfoldigste.