Larsen, Karl Uddrag fra Set og tænkt under den store Krig (1)

Og det har — som jeg tidligere havde Lejlighed til at udtale — formaaet dette paa Grund af sin Mej todes ejendommelige aandelige Slægtskab med den af vor moderne Maskin- og Massetid skabte Form for Tilværelse, hvor vældigt tiltagende, nationalt 33 sammensluttede Befolkninger uimodstaaeligt breder sig over internationale Kæmpemarkeder med uniformeret Masseforbrug, og hvor gigantiske Interesser kræver den minutiøseste og aarvaagneste Forberedelse, den mest energisk gennemførte Handling under den skrappeste Konkurrence.