Larsen, Karl Uddrag fra Set og tænkt under den store Krig (1)

Tysklands materielle Krav opfordrer det til at 35 gøre Forsøget, Tyskernes ideelle Indhold berettiger dem — efter deres egen Opfattelse — i højeste Grad dertil.