Larsen, Karl Uddrag fra Set og tænkt under den store Krig (1)

»Menneskenes sædelige Fremskridt,« siger Forfatteren, Paul Rohrbach, »fuldbyrder sig ikke først indenfor Menneskeheden som saadan, men indenfor Nationerne,« og »den tyske Tanke betyder Tyskhedens sædelige Væsensindhold som formende Kraft i den nuværende som i den fremtidige Verdensudvikling«.