Larsen, Karl Uddrag fra Set og tænkt under den store Krig (1)

Denne »tyske Tanke«, hedder videre, »behøver ikke« — som det er bleven sagt om den romerske — at »være Verdens Herskerinde eller ogsaa ikke være«. Men saa vidt maa Sammenligningen mellem Rom og Tyskland føres, at man siger: »kun som Medherskerinde over Verdenskulturen kan den være eller ogsaa ikke være.«