Larsen, Karl Uddrag fra Set og tænkt under den store Krig (1)

Bogens Popularitet betyder endnu mere, end om den var et Lejlighedsprodukt, fremkaldt af Krigen. Den udkom i 1912, og dens Tanker var allerede den 36 Gang forlængst i Vækst; men efter den historiske lste Avgust vandt de i Bogens op til Dagen førte Skikkelse fuldt ud Resonnans.