Larsen, Karl Uddrag fra Set og tænkt under den store Krig (1)

Denne bestandig fremhævede tyske Idé, der i Rohrbachs Fremstilling betragtes som noget givet, der ikke kræver nærmere Forklaring, dette tyske Væsen, denne tyske Tanke, som skal blive Verdenstanke, er den moderne tyske Stats-Idé.