Larsen, Karl Uddrag fra Set og tænkt under den store Krig (1)

Af mangfoldige Forfattere er der med Rette peget paa de økonomiske Momenter i den nuværende Verdenskrig, men atter og atter maa det pointeres, at de ingenlunde naar frem i samme Plan som de ideelle.