Larsen, Karl Uddrag fra Set og tænkt under den store Krig (1)

Her er det, Rohrbach kommer ind paa det Spørgsmaal, der beskæftiger Tyskerne af alle Klasser og Samfundslag langt mere end de fleste Udlændinge 51 véd af, Spørgsmaalet om, hvorfor dog i Alverden Tyskerne er saa ilde lidte.