Larsen, Karl Uddrag fra Set og tænkt under den store Krig (1)

Og det er aabenbart, at han mener, disse Misgreb og slette Resultater skyldes noget stadig for mekanisk indenfor Statsopfattelsen, nedarvet Smaalighed og endnu utilstrækkelig psykologisk Sans.