Larsen, Karl Uddrag fra Set og tænkt under den store Krig (1)

Og gennem Skydedøren, der med stor Omhu blev skubbet fra og skubbet for af en anden uniformeret Hr. Biedermeier med Briller og graasprængt Fuldskæg, 57 kom vi to og to ad Gangen efterhaanden »'ran«.