Larsen, Karl Uddrag fra Set og tænkt under den store Krig (1)

De til Haanden hørende Øjne løftede sig betænkelig imod mig; en anden Soldat traadte til og tog Hæftet ud af Haanden paa den første.