Larsen, Karl Uddrag fra Set og tænkt under den store Krig (1)

Beæret over det Store baade i Mistanke og Tillid takkede jeg oprigtig, da jeg fik Lov til at pakke ind igen, og Passértegnet blev anbragt paa mine Effekter.