Larsen, Karl Uddrag fra Set og tænkt under den store Krig (1)

Senere hen i Toget kom jeg til at spise sammen med en Rejsefælle fra Kjøbenhavn, en venlig lille, rund, italiensk Haandværksmester, der var akklamatiseret, men ikke naturaliseret Dansker.