Larsen, Karl Uddrag fra Set og tænkt under den store Krig (1)

Karakteristisk er det, at der i det tyske Riges Hovedstad af Bladene reklameres langt mindre med Krigsbegivenhederne end f. Eks. i Kjøbenhavn.