Larsen, Karl Uddrag fra Set og tænkt under den store Krig (1)

Tyskerne er ikke længer Avgust Maaneds Kulturdrabanter, der skulde lære Verden mores; de føler sig igen som det, der klæder dem bedst, jernflittige, højtbegavede Lærlinge og Lærere i Verdenshistoriens haarde Skole.