Larsen, Karl Uddrag fra Set og tænkt under den store Krig (1)

Jeg talte med Førere for det socialdemokratiske 68 Parti. De havde samme besindige, rolige, viljestærke Holdning som Officererne, Gehejmeraaderne og Bankmændene.