Larsen, Karl Uddrag fra Set og tænkt under den store Krig (1)

I det sidste, uvilkaarlige Udbrud om, hvor mægtigt Tyskerne vil slide i det, hvis de sejrer, ligger deres Krafts allerinderste Hemmelighed.