Larsen, Karl Uddrag fra Set og tænkt under den store Krig (1)

»Jeg véd ikke, somme Tider kommer det mig for, som om jeg dog skulde faa ham igen. Han lovede mig det jo saa bestemt, da han tog bort.«