Larsen, Karl Uddrag fra Set og tænkt under den store Krig (1)

— Jeg kendte disse brave Folk gennem en af Sønnens Universitetslærere, der havde haft ham særligt kær og taget megen Del i hans Forældres Sorg.