Larsen, Karl Uddrag fra Set og tænkt under den store Krig (1)

Der var Vidnesbyrdene fra Almueskolen til Universitetet, Brevene fra Lærere og Kamerater efter hans Død og først og fremmest den lille særlige Pakke Kort og Breve fra ham selv.