Larsen, Karl Uddrag fra Set og tænkt under den store Krig (1)

I Februar 1914 udgav Rodin hos Armand Colin i Paris et Skrift »Les cathédrales de France«, som er en eneste flammende Anklage mod Fredens Mishandling af selve de gamle franske Domkirker. Det hedder deri f. Eks. (S. 81): Franskmændene optræder som Fjender overfor de Skønhedens Skatte, der kroner deres Races Berømmelse. Uden at nogen rejser sig derimod, lægger de dem øde, af Had, Dumhed, Indskrænkethed, eller de skænder dem 128under det Paaskud, at de vil restaurere dem«. (S. 116): »Hvorfor kan vor Tids slette Smag ikke nøjes med at frembringe det hæslige? Hvorfor krænker den tilmed Fortiden og røver os den Lykke, som Domkirkerne havde skænket os for alle Tider?«