Larsen, Karl Uddrag fra Set og tænkt under den store Krig (1)

B. Naar jeg af hans Fremstilling behandlede »et enkelt Punkt« [Perioden efter 64] kaldes det »ubegribeligt, hvorfor Hr. L. af min hele Redegørelse har udvalgt sig denne Periode, naar han ikke havde haft et særligt Formaal dermed« (uagtet 1) det var naturligt at vælge en Publikum nærliggende Periode til »Eksempel« og 2) denne Periode var mit personlige Udgangspunkt (se ovfr. S. 110—111) for hele den Fremstilling om »Kunst og Kultur«, som Hr. Rubin tog til Orde mod samt 3) fordi baade Marcus Rubin og jeg var Børn indenfor denne Tid, og han havde betegnet mit Barndomshjem som lidet typisk, medens han selv talte paa samtlige danske Børns Vegne fra dengang ved at sige, at 1864 »bevirkede for alle, Mænd og Kvinder, Gamle og Unge, ja Børnene med« en »Desillusion«, saa at »Vantroen bredte sig« osv.).