Larsen, Karl Uddrag fra Militarismens Fallit

En prøjsisk Junker var Tysklands store nationale Statsmand, og med uimodstaaelig Kraft trængte nu den Aand, der tidligt havde udviklet sig indenfor prøjsisk Hærvæsen og Administration, 29 ud i hele det tyske Samfundslegeme. Den prøjsiske »Militarisme« blev til en tysk Militarisme, der uniformerede, kan man godt sige, alle de tyske Lande og de tyske Befolkninger ud i saa at sige alle Beskæftigelser.