Larsen, Karl Uddrag fra Militarismens Fallit

Under den paafølgende Diskussion fremstillede en anden akademisk Taler og Historiker, med straalende Øjne og begejstret Røst, sine Rejseindtryk fra Revolutionens Tyskland, hvor hans nærmeste Omgang havde været den nordslesvigske Rigsdagsmand og en af det revolutionære Regimentes høje Embedsmænd (der for Resten senere af Ebert-Scheidemann blev lyst i Band som spartakistisk kompromitteret).