Larsen, Karl Uddrag fra Militarismens Fallit

Hil nye Tid!
Ny Tid — vor Tid.
Vi nar rustet dem, som skal føre din Strid.
Vi vrister dig ud af Døgnherskerens Vold,
Tilværelsen skal ikke mere være gold,
Du er blød som Voks i den Stærkes Haand
Du smeltes af Vilje, du formes af Aand,
Nu staar den gamle Uret for Fald,
En ny Tid fødes. Vi følger dens Kald.