Larsen, Karl Uddrag fra Militarismens Fallit

Ikke, at Tyskland ikke skulde være knust. Det er Tyskland grundigere end noget Land siden Carthagos Dage, og kun overbetænkelige — eller fintfølende — Sjæle her i Danmark turde mene nu at burde holde deres Glædesudbrud herover tilbage? Den saarede Løve vil ikke kunne lange ud efter noget Æselsspark, saa lidt som den har Sans for værdige Menneskers Deltagelse; den er bleven ramt i baade Rygrad og Hjærne og skriger mod Himlen i Smerte, Skuffelse og Harme, medens den flænser med Kløerne i sine egne Saar.