Larsen, Karl Uddrag fra Militarismens Fallit

Og var til syvende og sidst denne frygtelige Militarismens Lindorm, der skulde have ruget over 10 Folkenes baade materielle og aandelige Skatte, virkelig dræbt ved, at tysk Militær laa under for andet Militærs Overmagt og først og fremmest for bristende militær Aand indenfor dets egen Front og Hjemmefront, medens Modstandernes holdt?