Larsen, Karl Uddrag fra Militarismens Fallit

Var Militarisme overhovedet et specielt tysk Produkt, der vilde svinde ud af Tilværelsen med »Antimilitarismen«s voksende Indflydelse indenfor det tyske Samfund? Kunde det ikke gaa med denne forbistrede Militarisme som med Nissen, der hoppede ned i Tønden og flyttede med til en anden Lejlighed, f. Eks. over paa den anden Side af Vogeserne?